Disclaimer

De Hesselshoeve verleent u hierbij toegang tot www.hesselshoeve.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de Hesselshoeve en derden zijn aangeleverd. De Hesselshoeve behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Hesselshoeve. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Hesselshoeve, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.